Göttinger Predigten

deutsch English español
português dansk Schweiz

Startseite

Aktuelle Predigten

Archiv

Besondere Gelegenheiten

Suche

Links

Gästebuch

Konzeption

Unsere Autoren weltweit

Kontakt
ISSN 2195-3171

Göttinger Predigten im Internet hg. von U. Nembach

Fifth Sunday of Easter, 06.05.2007

Predigt zu Psalm 95:, verfasst von Grayson Z. Mtango

Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amen.

Somo la Mahubiri: Zaburi 95

Sala: Mungu wetu wewe unastahili sifa tufanye tuwe vyombo vyako vya sifa leo na siku

         zote. Ameni.

Kichwa Kikuu: Mwimbieni Bwana Wimbo Mpya

Shabaha: Wasikilizaji waone wema wa Mungu wayatoe maisha yao yawe sifa yake.

Utangulizi:

Leo ni siku ya Kantate Domino.  Ni siku ya kumshangilia Bwana na kumwimbia wimbo mpya.  Maswali ya kujiuliza, Je katika maisha yetu kuna sababu za kumwimbia na kumsifu Mungu?  Na kama sababu ziko, Je tumsifu kwa namna gani?

I.  Sababu za Kumwimbia Bwana

            Wako watu wanaoimba nyimbo kwa kujifurahisha nafsi zao, kutafuta sifa na wengine bila ya kuwa na lengo maalumu.  Mwimba Zaburi hii tuliyoisoma yeye aliona sababu nyingi za kumwimbia na kumsifu Mungu wetu.  Alitambua kuwa Bwana ni mwamba wa wokovu wetu.  Kwake tu tunaweza kujificha.  Aliwakomboa wana wa Israeli toka utumwani Misri.  Na walipokutana na hatari, vita nk aliwasaidia.  Aliona miungu iliyopo duniani. Ila akapata Neema ya kumfahamu Mungu mkuu anayestahili kusifiwa kuliko miungo mingine yote.  Na jambo la tatu ni kazi ya uumbaji watu na vitu vingine vyote vilivyomo, ni kazi ya mikono ya Mungu na viko kwa uweza wake.  Hivi vyote, vyastahili kumsujudia, kumwabudu na kumpigia magoti.  Kwao wote wanaoona sababu hizi, wana wajibu wa kumtii na kumsikiliza Mungu, anaposema nao katika Neno lake, na wala wasiamshe hasira yake, kwa kutenda maovu.

II.  Mambo Mungu Anayotutendea

            Kama vile Mungu alivyowatendea wana wa Israeli (watu wa Agano la Kale), hata sisi anatutendea mambo mengi makubwa katika maisha yetu.  Ametuumba na kutuweka katika dunia hii kwa makusudi yake.  Anatulinda, anatupatia riziki yetu ya kila siku nk.  Zaidi ya yote hatuwezi kamwe kuisahau ile kazi nzuri ya ukombozi kwa njia ya mateso na kifo cha Kristo Yesu.  Tulikuwa tumepotea, Mungu akamtuma Yesu kutuletea wokovu.  Wote wanaomwamini Yesu sasa wanawekwa huru mbali na dhambi shetani na mauti ya milele.  Haya yote ni sababu za kutosha zinazotusukuma tumwimbie na kumsifu Mungu.  Hapa tunaweza kujiunga na mtunzi wa wimbo wa Mungu ni Pendo, aliyeimba

 " Sababu hii namtumikia, Namsifu Yeye siku zote. Sikilizeni furaha yangu, Mungu ni Pendo anipenda."

III.  Jinsi ya Kumsifu Mungu

            Kusifu sawa na kutoa sadaka na maombi ni njia ya kuutafuta uso wa Mungu.  Mungu wetu anapenda sifa, tukiimba anashuka mwenyewe kuzichukua.  Ukweli huu hutukumbusha wajibu wetu wa kuimba kwa akili na ustadi.  Kuimba ni kipawa kizuri cha kumwinua Mungu kwa matendo yake makuu anayoyatenda.  Wao waimbao yawapasa kumwimbia kwa furaha na kwa utakatifu wote.  Maisha yao yote yawe ya sifa.  Wakatae maombi yatayoamsha hasira ya Mungu.

            Tukisoma katika Injili ya Marko 7:6 anasema, " Watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami".  Kuna uwezekano miongoni mwetu wako wale ambao wanaomwimbia Mungu, ila hufanya hivyo kwa mazoea tu, bali mioyo yao iko mbali na Mungu.  Yako mambo yanayowafanya wawe mbali na Mungu wetu anayetupenda.  Wamejigeuza katika mambo ya anasa, dhambi na maovu ya kila namna.  Siku hii ya Kantate, Mungu kwa njia ya Neno lake anatukumbusha wajibu wetu wa kumwimbia katika Roho na kweli (Yohana 4:24).

Hitimisho

Wewe Baba, Mama, Dada, Kaka nk. Mnaosoma ujumbe wa Neno hili, ikiwa kuna jambo lolote au mambo unayoyatenda, kuwaza ua kunena, yasiyompendeza Mungu na unataka kumwimbia Mungu, umpe sifa, yafute haya yote kwa kutubu na umkaribishe Yesu sasa awe Bwana na mtawala wa maisha yako.  Kwa kuwa u mwana wa Mungu ruhusu Roho yako imwimbie Mungu sasa.

"Roho yangu na ikuimbie
Jinsi wewe ulivyo Mkuu
Roho yangu na ikuimbie
Jinsi wewe ulivyo Mkuu."

Sala: Mungu wetu wewe unastahili kusifiwa.  Pokea sifa zetu na daima  utujalie kuyatafakari matendo yako makuu.  Amen.Mch. Grayson Z. Mtango
P.O. Box 3050,
MOSHI
E-Mail: mwika@elct.org

(zurück zum Seitenanfang)