Göttinger Predigten

deutsch English español
português dansk Schweiz

Startseite

Aktuelle Predigten

Archiv

Besondere Gelegenheiten

Suche

Links

Gästebuch

Konzeption

Unsere Autoren weltweit

Kontakt
ISSN 2195-3171

Göttinger Predigten im Internet hg. von U. Nembach

Sunday, 01.07.2007

Predigt zu I King 3:16-28, verfasst von Peter Mremi

SISI WAKRISTO TUNAITWA KUTENDA HAKI NA HURUMA

 

•1.                  UTANGULIZI

•·        Leo tunasema mojawapo ya habari zenye kusisimua sana katika Agano la Kale.  Napenda kuipa habari hii kichwa cha "Hukumu ya Haki, iliyojificha ndani ya Hukumu ya Kifo" au "Hukumu ya Kifo inayofichua Hukumu ya Haki".

•·        Je, umepata kuwaza juu ya Hukumu ya Haki iliyojificha katika kifo cha Bwana wetu Yesu pale msalabani?  Au, je umepata kuwaza jinsi Hukumu ya Kifo cha Bwana wetu Yesu pale msalabani inavyofichua Haki ya Mungu kwetu sisi wenye dhambi tusiofaa?

 

•2.                  HESHIMA YA NDOA NA U-EKUMENE

•·        Somo linazungumzia juu ya makahaba wawili, watu hovyo, wasiofaa au wasiotakiwa katika jamii iliyostaarabika.  Watu hawa wanaishi na kupata mapato yao kwa kuvunja amri ya Mungu na pengine pia kuleta maumivu katika jamii.

•·        Mungu hapendezwi na njia ya kuongezeka kwa watu au uumbaji wa binadamu nje ya ndoa takatifu.  Ameagiza kwamba "Ndoa na iheshimiwe na watu wote" (Ebr. 13:4a).  Kwa hiyo tunaweza kusema Mungu hakupendezwa na tendo la wanawake hawa kuzaa.  Mwimba Zaburi alisema, "Mama yangu amenichukua mimba hatiani" - yaani yeye ni "Mwana wa uzinzi" Zab. 51:5.  Lakini hata "mwana wa uzinzi" ana haki ya kuishi na baadaye kuwa mrithi wa ufalme wa Mungu.

•·        Mama mzembe, asiyekuwa na "uchungu wa mwana", ambaye licha ya kuwa hana ndoa, tena ni mvunja ndoa za watu, lakini pia ni mzembe kiasi cha kumlalia mtoto wake mwenyewe hadi akafa.  Ameharibu haki ya mtoto wake mwenyewe ya kuishi.  Hatujui angefanya nini na mtoto wa mwenziwe kama angefanikiwa kumtapeli.  Labda angemwua pia ili waendelee na hali yao ya ukahaba bila bughudha.

•·        Lakini kama angelikuwa na mume wa ndoa wangelisaidiana kwenye, "saa ya machungu na mahangaiko," na hapo mpango wa Mungu ungetimia vizuri na haki ya mtoto ingehifadhiwa.

•·        Sisi Wakristo tunajua kwamba Bwana Arusi wetu ni Yesu Kristo (Ufu. 19:7).  Hapa tunaweza kusema mengi na kuonyesha misimamo iliyo tofauti ya imani. Tunaweza kuwaza ki-ekumene.  Lakini siku zote tutakumbana na "pasua-bongo".

 

Wayahudi hawakubaliani na imani nyingine, wakisema kwa mfano, Wakrito wameingiza mafundisho potofu katika imani yao.

Waislamu hawakubaliani na imani nyingine, wakisema kwa mfano, Wakristo ni washirikina, wakimfananisha Mungu na mtu. 

Wakristo, "Kanisa la Mungu", Bibi Arusi, Tunaye Bwana mmoja.  Na Bwana huyu amepewa Kanisa kama bibi arusi wake. (Mdo. 4:12).  Kwa nini Wakristo wasione imani nyingine zinazopingana na Ukristo kuwa ni "makahaba wa imani?"  Makahaba wa imani wasiokuwa na Bwana Arusi wanaweza kuzaa na kuwalalia watoto wao hadi kifo.  Ni nini kinachotokea duniani leo?  Na hawa makahaba watanyang'anyana watoto kwa haki au bila haki.

Ni Mungu gani anayefurahia au ni mfalme gani anayependezwa na kujieleza kwa raia zake kwa njia ya kuuana?  Hapana!  Ni uzembe wa kuwalalia watoto wao wenyewe.  Elimu ya kumpelekea muumini kuwaza kujiua ni mauaji ya jinai hata kama ni uzembe wa kumlalia mtoto.

 

•3.                  KUUTAFUTA USAWA WA KIJINSIA

•·        Mungu amependezwa kutumia hekima ya Mfalme Sulemani katika kuwaamua makahaba hawa ili kutufundisha sisi.  Vivyo hivyo katika (2 Sam. 12:1-7f), Mungu alipendezwa kutumia hekima ya nabii Nathan kwa habari ya Daudi na Bath-Sheba.

•·        Nimefurahi kwamba tukio hili na makahaba hawa na mfalme Sulemani, halikupangwa kuwa kati ya "Debora" au mama Kiongozi mwingine wa Biblia na makahaba.  Mungu ameweka watu kama akina "Baraka" anayeongozwa na "Bedora", Daudi, anayemwoa Bath-Sheba, Sulemani anayeamua kesi ya makahaba, Mariamu Magdalena anayetangza habari za kufufuka kwa Bwana Yesu, na Mitume na wengineo katika Biblia kwa jinsi walivyo wala si kwa jinsi mimi ningeona inafaa.

•·        Wote wanafanya kazi njema ya kutengeneza "Ufalme wa Mungu", hapa duniani.  Na hata leo Mungu ametuweka sisi wa jinsia tofauti kama tulivyo na wala si jinsi  sisi tungeona kuwa inafaa.

 

Lakini wakati mwingine sisi tunataka kinyume na mpango wa Mungu.  Kwa mfano tunataka Baraka amtawale Debora au kinyume chake, Miriam atajwe sawa na Musa au kinyume chake, Esta au Debora au Miriam awaamue makahaba wala si Sulemani kwa kuwa Nathan na Daudi wote ni wanaume; na mengineyo ya jinsi hiyo.  Hayo ndiyo madhara yanayojitokeza kwa sababu ya tafsiri potofu ya "Usawa wa Kijinsia".  Aliyeumba ni Mungu, Anayejua kwa nini aliumba vile ni Mungu.  Kwa nini sisi hatutaki kupokea?  Kuvaa surali na koti hakumbadilishi mwanamke awe mwanaume na sauti laini, nyororo ya mwanamke si dalili ya mwanamke kuwa dhaifu kuliko mwanaume.

 

•4.                  TUNAITWA KUTENDA HAKI NA HURUMA

•·        Hapa tunakumbana na "pasua bongo" nyingine, Haki na Huruma.  Je, hakimu aache kumhukumia adhabu yake ya haki mhalifu ambaye anamhurumia?  Na je, fulani apate adhabu kali kwa kuwa haonyeshi dalili za kutaka kuhurumiwa?  Si mara chache haki na huruma zinaonekana kugongana.  Zikigongana ni yupi atawale?  Watu wote hatuna bahati ya kuruzukiwa Hekima ya Sulemani alizozitumia zote kwa wakati mmoja bila kugongana.

•·        Kulingana na utamaduni wa taifa lile wakati ule, wanawake hawa wana hasara mbili. Kwanza wao ni wanawake, watu duni, wasiohesabiwa.  Pili wao ni makahaba, watu wasiofaa wenye maadili machafu, walivunja ndoa za watu. Pengine ingalitosha  tu kwa mfalme kuwauliza, "mume wako yuko wapi?" "Umezaaje?" na mwisho awaambie, "tokeni hapa." Bila mfalme kuwa katika lawama.

•·        Lakini akina mama hawa wanayo nafasi ya kusimama mbele ya mfalme na kusikilizwa (ms. 16).  Inawezekana kuwa hali yao ya ukahaba ilihalalisha hilo kwa kuwa hawakuwa na msuluhishi mwingine wa kuwendea.

 

Je, ni wangapi katika viongozi wetu wa leo wametambua hili?  Mtu hana mahali pa kwenda kutua mzigo wake na baadaye anaishia kwenye kujitia kitanzi.  Viongozi wanadhani wana mambo makubwa, mazito ya kufanya kiasi cha kugandamiza haki za msingi za wanyonge ambao viongozi hao wapo kwa ajili yao.

 

•·        Mfalme anakumbana na tabia ngumu ya akina mama hawa.  Wamezoea kubishana na kunyang'anyana kama sehemu ya maisha yao.  Lakini ubishi wa leo ni wa kumdhalilisha mmoja kama mzembe na mwuaji, na mwingine awe mama mzuri tu, aliyejikuta katika hali ile mbaya.  Laiti Nabii Hosea angeagizwa na Mungu kumwoa mwanamke huyu, kitabu chake kingesomeka tofauti.

 

Wanawake hawa wananikumbusha habari za wale wanyang'anyi wawili waliosulubiwa pamoja na Bwana Yesu, Mk. 15:27 - 32 ona pia Lk. 23:39-43.

 

•·        Kwa nini Mfalme hakukerwa na tabia hii ya ubishi wa akina mama hawa, hiyo ni Hekima itokayo juu.  Lakini sura ya kwanza ya mfalme ilionyesha kukerwa.  "Niletee Upanga." (ms. 24) "mkate mtoto aliye hai vipande viwili" (ms. 25).  Maneno haya yalitosha kumaliza ugomvi na mabishano yao.

 

Labda leo hatuwezi kuelewa kwa kuwa ni rahisi tu kumjua mzazi halisi wa mtoto.  Tena mtoto wa siku tatu ana tofauti kubwa sana na mtoto wa siku moja.  Pengine wangeelewa vizuri zaidi akina Debora na Esta.

 

•·        Mfalme ameonyesha kutaka kutenda "Haki" hii, lakini kama isemavyo ile methali ya Kiswahili, "Uchungu wa Mwana aujua mzazi", mama halali wa mtoto akakubali kupoteza haki yake kuliko kumwona mtoto wake akiangamia mbele ya macho yake.  Hii ndiyo siri ya wana wa Mungu.

 

•·        Ulimwengu umeshuhudia hukumu nyingi za kikatili zikiwafurahisha wazembe wachache.

 

MWISHO:

Tukeshe.  Tusilale kama yule mama mzembe.  Kumbe muda kidogo tu wa kukesha na mtoto wake angepata nguvu na kupona asife.  Sisi, Bibi Arusi wa Bwana Yesu tukeshe katika imani tukimngojea kwa hamu Bwana Arusi na hivyo Kanisa la Mungu litakuwa hai.  Amen.Rev. Peter Mremi
MOSHI - TANZANIA
E-Mail: mwika@elct.org

(zurück zum Seitenanfang)